Adrian Piekarski
Integracja BIM z kamerą budowlaną. Dlaczego potrzebujesz tej technologii w swoim kolejnym projekcie?

Integracja BIM z kamerą budowlaną. Dlaczego potrzebujesz tej technologii w swoim kolejnym projekcie?

Kamery budowlane stają się coraz potężniejszym narzędziem do rejestrowania działań na placach budowy. Nie tylko umożliwiają nagrywanie filmów poklatkowych time-lapse i zarządzanie projektami, ale także pozwalają na weryfikację postępów budowy i zgodności z harmonogramem dzięki połączeniu z BIM. 

Dlaczego warto zintegrować model BIM z inteligentnymi kamerami budowlanymi?

Oprogramowanie Evercam jest w pełni kompatybilne oraz integrowalne z technologią BIM. Umożliwia to użytkownikom nakładanie renderingów 3D na obrazy z kamery budowlanej w celu porównania rzeczywistego stanu budowy z cyfrowym projektem budowlanym.

Z takiej funkcji mogą korzystać wszyscy uczestnicy projektu: architekci, kierownicy, branżyści, podwykonawcy oraz inwestorzy, dzięki czemu będą w stanie śledzić postęp budowy w każdej chwili.

1. Wszystko na jednej platformie

Integracja modelu BIM z Evercam zapewnia integrację nagrań wideo oraz wirtualnych modeli w czasie rzeczywistym. W efekcie taka synchronizacja dostarcza wizualizację, którą nazywamy „wszystko w jednym”.

Narzędzie zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym wszystkim zaangażowanym członkom zespołu projektowego, niepodważalne dane dotyczące postępów oraz lepszą koordynację między interesariuszami w całym cyklu realizacji projektu. 

2. Weryfikacja postępów

Dzięki integracji kamer z BIM użytkownicy mogą określić, czy projekt jest budowany na czas, czy aktualnie wykracza poza harmonogram. Kierownicy mogą zidentyfikować osiągnięte lub opóźnione kamienie milowe projektu w zestawieniu z faktycznym postępem placu budowy.

Łącząc taką wizualizację z innymi narzędziami zarządzania projektami dostarczanymi przez Evercam, możliwe jest również określenie przyczyny opóźnień w postępach budowy, np. opóźnień ze względu na warunki atmosferyczne. 

3. Cięcie Kosztów

Firmy, które integrują BIM z inteligentnymi kamerami budowlanymi obniżają swoje wydatki, oszczędzając pieniądze na licencjach BIMa. Licencje użytkownika platformy do modelowania 3D są drogie. Jednak użytkownicy Evercam mają nieograniczony dostęp do tych funkcji. Umożliwienie większej liczbie członków zespołu projektowego interakcji z modelem BIM przekłada się na rzeczywistą efektywność pracy.

4. Większa kontrola dzięki częstym aktualizacjom statutu budowy

Integracja cyfrowego projektu z inteligentnymi kamerami budowlanymi umożliwia użytkownikom łatwe przełączanie się pomiędzy modelem BIM a postępem budowy, co umożliwia członkom zespołu śledzenie postępów i bieżące monitorowanie zmian.

W ten sposób, wszyscy uczestnicy projektu mają jasny obraz tego, co w każdej chwili dzieje się na placu budowy. Dzięki takiemu podejściu, możliwe jest ograniczenie ryzyka oraz uzyskanie jeszcze większej kontroli nad projektem i jego realizacją zgodnie z planem.

5. Zmniejszona liczba wizyt na placu budowy

Integracja BIM z kamerami budowlanymi wypełnia lukę informacyjną pomiędzy tym, co zostało zaprojektowane w biurze, a tym co jest aktualnie budowane na miejscu. Narzędzie zapewnia każdemu użytkownikowi zdalną i przejrzystą weryfikację postępów realizowanego projektu. Ponieważ wszyscy interesariusze są na bieżąco poinformowani, częste wizyty na miejscu wydają się zbędne, dzięki czemu redukujemy do minimum koszty takich podróży.

6. Większa konkurencyjność

Integracja obrazu z kamer z cyfrowym bliźniakiem to kolejne narzędzie, które rozwija możliwości firmy budowlanej i przekłada się na większe zyski. Dzięki wdrożeniu nowej technologii firmy budowlane mogą pozyskać więcej klientów, wykorzystując integrację do prezentowania postępów projektu i dostarczając harmonogram ukończonych prac.

Podgląd narzędzia integracji BIM z podglądem z kamer w panelu użytkownika Evercam

Kto skorzysta na połączeniu cyfrowego projektu BIM z kamerami na placu budowy?

Z podanych wcześniej powodów, na integracji widoku placu budowy z projektem BIM korzystają wszyscy członkowie zespołu projektowego.

1. Kierownicy projektów

Dzięki wizualnej aktualizacji postępu prac z wykorzystaniem integracji BIM, kierownikom projektów łatwiej jest porównać cyfrowy harmonogram BIM z podglądem z kamer na żywo, niż czytać papierowy harmonogram projektu i porównywać go z zaawansowaniem prac na placu budowy.

2. Inżynierowie BIM

Ponieważ model BIM można nałożyć na obraz rzeczywistej budowy i sprawdzić postępy, inżynierowie BIM wykorzystują to narzędzie, aby upewnić się, że prace są wykonywane zgodnie z projektem. Narzędzie ułatwia inżynierom BIM zapewnić egzekucję przestrzegania wytycznych projektowych na placu budowy.

W celu uzyskania optymalnych cen dla każdej składowej projektu, rzeczoznawca może również nałożyć model BIM na bieżący obraz budowy i przeprowadzić wycenę prac wykonanych w porównaniu z pracami, które mają zostać ukończone. Dzięki temu kosztorysant może skuteczniej doradzać w sprawie kosztów i przewidywać przyszłe wydatki.

4. Oferenci

Korzystanie z tej technologii zwiększa konkurencyjność firmy, co przekłada się na lepsze warunki startowe podczas ubiegania się o nowe projekty. Oferenci używają tego narzędzia, aby pokazać, że prace na budowie są prowadzone zgodnie z harmonogramem albo go wyprzedzają. Mogą go również wykorzystywać do wyjaśnienia przyczyn ewentualnych opóźnień w razie takiej potrzeby.

5. Szef komunikacji

Szef komunikacji używa tego narzędzia do zarządzania i prezentowania planów. Dzięki zmianom formułowanym bezpośrednio w cyfrowym bliźniaku BIM, usprawnia cały proces informowania o rzeczywistych i planowanych zmianach w projekcie wewnątrz zespołu projektowego oraz zewnętrznych interesariuszom i inwestorom.

Podsumowanie

Integracja cyfrowych modeli BIM z podglądem na żywo z placu budowy, co nazywamy widokiem 4D umożliwi usprawnić praktyki budowlane, a place budowy uczynić jeszcze bardziej produktywnymi. Takie przechwytywanie rzeczywistości to lepsze zarządzanie zasobami.

Znamy przyszłość, w którym zmierza budownictwo i cieszymy się, że możemy być częścią zmieniającego się krajobrazu. Poznaj rozwiązania oferowane przez nasz system Evercam i skontaktuj się z nami.