Adrian Piekarski
Internet Rzeczy w budownictwie – od redukcji ryzyka po zwiększenie przychodów

Internet Rzeczy w budownictwie – od redukcji ryzyka po zwiększenie przychodów

Internet Rzeczy (Internet of Things) powoduje dynamiczne zmiany w każdej z otaczających nas branż. Dlaczego? Ponieważ skutecznie łączy świat fizyczny i cyfrowy. Dzięki nagłemu rozpowszechnieniu sieci bezprzewodowych oraz dostępności atrakcyjnych cenowo chipów – dzisiaj prawie każdy przedmiot można przekształcić w tzw. inteligentne urządzenie.

Internet Rzeczy jako termin odnosi się do współzależnej sieci zasobów, urządzeń i osób podłączonych do Internetu w celu wysyłania i odbierania danych. Jak ta technologia będzie kształtować przyszłość branży budowlanej, która wymaga terminowej i budżetowej realizacji projektów? Jedna z najważniejszych korzyści płynących z wdrożenia Internetu Rzeczy w sektorze budowlanym to skuteczna redukcja ryzyka opóźnień na placu budowy.

Niskie koszty IT, przetwarzanie w chmurze, rozległe sieci rozległe o niskim poborze mocy, programy szkoleniowe w zakresie technologii przemysłowych. To wszystko miało duży wpływ na dostępność i przyjęcie Internetu Rzeczy. Branża budowlana znalazła sposoby, w jakim Internet rzeczy może pomóc w ograniczeniu wszelkich ryzyk na placu budowy.

Oto sposoby, w jakie Internet Rzeczy jest wdrażany w celu zmniejszenia ryzyka w branży. 

Zdalne monitorowanie placu budowy

Chociaż technologia zdalnego monitorowania budowy i postępów na placu budowy nie jest nowa, wiele firm nie przyjęło tej technologii, dopóki nie zmusiła ich do tego sytuacja związana z pandemią.

Zdalne monitorowanie budowy umożliwia pracownikom, którzy nie sąobecni na placu budowy, monitorowanie projektów za pomocą szeregu narzędzi. Narzędzia te pozwalają menedżerom projektów sprawdzać postęp budowy, śledzić działania wykonawców za pomocą zautomatyzowanych czujników, monitorować niebezpieczne działania i przestrzegania zasad BHP, a także sprawdzać efektywność wykorzystania maszyn i geolokalizować sprzęt budowlany.

Korzystając z jednego lub kombinacji tych narzędzi, kierownicy projektów mogą dokonywać kontroli, podejmować decyzje, przekazywać informacje zwrotne i rozwiązywać problemy nie będąc fizycznie na placu budowy. Korzyści jest wiele: od poprawy produktywności i zarządzania czasem po zmniejszenie strat.

Dzięki inteligentnym kamerom budowlanym można zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa, a także naruszenia przepisów BHP. W przeciwieństwie do ludzi, którzy są narażeni na błędy ludzkie, czujniki cyfrowe nigdy nie śpią, co eliminuje te błędy i zwiększa możliwości kontroli.

Drony

Drony zapewniają ogólny ogląd budowy z powietrza, który pomaga złagodzić trudności związane z ręczną inspekcją tych miejsc.

W realizacji wysokich i skomplikowanych konstrukcji, takich jak drapacze chmur i mosty, które wymagają uważnego monitorowania, drony są wykorzystywane do zapewnienia środków bezpieczeństwa i identyfikacji obszarów wymagających modernizacji.

Wirtualna rzeczywistość

Sektor budowlany również wykorzystuje technologię rzeczywistości wirtualnej (VR), która ulepsza strategię bezpieczeństwa na budowie.

Aby zapewnić efektywne programy szkoleniowe, wiele firm zaczęło inwestować w systemy rzeczywistości wirtualnej. Technologia zapewnia kompleksową symulację zagrożeń na placu budowy. Użycie technologii VR w szkoleniach, zwiększa świadomość poszczególnych osób o zagrożeniach, przyczyniając się do zmniejszenia liczby wypadków na budowie. 

Pracownicy budowlani mogą również korzystać z wirtualnej rzeczywistości podczas  tworzenia projektów. Opracowanie dokładnych planów w widoku 3D może zmniejszyć straty  zasobów na miejscu.

Zarządzanie flotą sprzętu budowlanego

Cyfrowy system zarządzania flotą polepsza realizację celów firmy budowlanej w zakresie skutecznego zarządzania zasobami. Zamontowanie trackerów na sprzęcie budowlanym zapewnia większą dokładność i wygodę w optymalizacji. Za pomocą oprogramowania do śledzenia floty, menedżerowie mogą znajdować najlepsze trasy i automatycznie wysyłać na miejsce najbliżej położonych kierowców.

Przez to zwiększa się zdolność firmy budowlanej do reagowania na pilne zmiany i umożliwia jej elastyczne dostosowywanie się do nich bez dodatkowych opóźnień. Inteligentne kamery budowlane zostały również zintegrowane z narzędziami Internetu Rzeczy, takimi jak funkcja Evercam Gate Report, która automatycznie identyfikuje typ pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu budowy, a także dostarcza odpowiednich danych wymaganych przez inwestorów.

Digitalizacja procesów

W przeszłości procedury bezpieczeństwa były często oparte na papierze i bardzo pracochłonne. To wymagało fizycznej obserwacji i dokumentowania operacji w celu ochrony przed wypadkami. Takie systemy nie oferowały alertów w czasie rzeczywistym o potencjalnych zagrożeniach lub warunkach zagrażających wypadkiem.

Dzisiaj bezpieczeństwo placu budowy jest łatwiejsze do osiągnięcia dzięki powszechnej cyfryzacji procesów. Można nadzorować budowę i zapewniać bezpieczeństwo pracownikom dzięki aplikacjom mobilnym, które pozwalają na zdalny monitoring bez fizycznej obecności na placu budowy.

Narzędzie Snapmail Evercam to doskonały sposób na automatyczne wysyłanie regularnych przypomnień ze zdjęciami z placu budowy o wszystkich kluczowych wydarzeniach i kamieniach milowych projektu. Można to również wykorzystać do ostrzegania osób trzecich o wszelkich środkach bezpieczeństwa, które nie zostały wdrożone na placu budowy.

Szkolenia cyfrowe

Podnoszenie kwalifikacji wymaga szkoleń na każdym stanowisku, ale jest szczególnie ważne w sektorze budowlanym, ze względu na liczne problemy związane ze zdrowiem fizycznym, np. częśte  urazy kręgosłupa i czy toksyczne chemikalia.

Wszyscy pracownicy Twojej firmy bez względu na lokalizację mogą uzyskać te same materiały, upraszczając tym samym sesje szkoleniowe, zapobiegając błędnym interpretacjom, które mogłyby zostać rozpowszechnione podczas indywidualnych szkoleń w wielu lokalizacjach. Dodatkowo, takie sesje można nagrywać, aby pracownicy mogli je ponownie obejrzeć i odtworzyć ponownie w dowolnym momencie. Dzięki temu Twoi pracownicy mogą znacznie lepiej zapoznać się z ważnymi procedurami.

Budownictwo to złożony i ryzykowny biznes. Ale rozwiązania Internetu Rzeczy mogą pomóc firmom budowlanym zaoszczędzić czas i pieniądze, jednocześnie zmniejszając wszelkie zagrożenia. Dane płynące z wdrożenia Internetu Rzeczy można wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa, optymalizacji zasobów i śledzenia postępów w projektach budowlanych.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa pracowników, wdrażanie technologii może również zwiększyć ich produktywność. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak IoT może zmniejszyć ryzyko w budownictwie, skontaktuj się z nami już dziś, aby zarezerwować darmową demonstrację. Pokażemy Ci, w jaki sposób nasze oprogramowanie może pomóc w skuteczniejszym i wydajniejszym zarządzaniu projektami budowlanymi.