Adrian Piekarski
Inżynier BIM – jak inteligentne kamery budowlane pomagają w jego pracy?

Inżynier BIM – jak inteligentne kamery budowlane pomagają w jego pracy?

W ostatnim czasie, inteligentne kamery budowlane stają się coraz ważniejszym narzędziem do rejestrowania rzeczywistości na placach budowy. Nowoczesne kamery są obecnie wielozadaniowe: możemy je wykorzystać do nagrywania filmów poklatkowych time-lapse i zarządzania projektami. Jednak przede wszystkim, służą weryfikacji realizacji projektów zgodnie z harmonogramem poprzez porównanie materiału filmowego w czasie rzeczywistym z cyfrowym projektem. Inżynier BIM – jakie korzyści może odnieść dzięki stosowaniu nowoczesnych kamer budowlanych?

Integracja Evercam z technologią BIM umożliwia użytkownikom nakładanie renderingów 3D na obraz z kamery w celu porównania planowanego i rzeczywistego stanu budowy. Dzięki temu różni interesariusze projektu mogą dokładnie śledzić postęp każdego kamienia milowego, nakładając model BIM i monitorując przebieg prac budowlanych.

Jakie korzyści przynosi technologia BIM?

BIM to technologia tworzenia i zarządzania cyfrowym modelem budynku, który zawiera informacje o geometrii, właściwościach materiałów, instalacjach oraz technologii.

BIM pozwala na współpracę różnych specjalistów przy projektowaniu i budowie budynku, a także umożliwia lepsze planowanie, koordynację i kontrolę jakości. Należy pamiętać, że przy dużych inwestycjach nierzadko BIM jest wykorzystywany nawet po zakończeniu budowy, podczas zarządzania i bieżącej konserwacji budynku.

Rośnie wykorzystanie technologii BIM

Zastosowanie BIM w Europie staje się coraz powszechniejsze, a zapotrzebowanie na specjalistów w tej technologii dynamicznie wzrasta z każdym rokiem. Wiele krajów np. Wielka Brytania, Niemcy, Norwegia czy Szwecja już wdrożyło BIM jako obowiązkowy standard w projektowaniu i realizacji budynków.

Zwiększa się liczba projektów wykorzystujących BIM, a także rośnie liczba specjalistów i firm oferujących usługi BIM. Wiele polskich uczelni oferuje obecnie kierunki kształcenia związane z BIM. W ostatnich latach rząd polski również podejmuje działania mające na celu rozpowszechnienie stosowanie BIM w sektorze publicznym.

Inżynier BIM – dynamiczny wzrost zapotrzebowania na ten zawód

Jak wynika z dostępnych danych z 2020 roku, w Europie brakuje wykwalifikowanych inżynierów BIM. Według raportu European BIM Summit 2020 obecnie w Europie pracuje około 100 000 specjalistów BIM. Jednak zapotrzebowanie rynku wynosi nawet 250 000 inżynierów w skali całego kontynentu.

Sektor budowlany zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych specjalistów typy inżynier BIM, którzy mogliby wykorzystać pełen potencjał tego narzędzia. Obserwacje ofert pracy w Polsce wskazują, że wiele firm budowlanych i projektowych w Polsce stale poszukuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów BIM. Świadczy to o rosnącym wykorzystywaniu tej technologii w realizacji inwestycji w naszym kraju.

Czy inteligentne kamery budowlane pomogą uzupełnić lukę niedoboru inżynierów BIM?

Według raportu European BIM Summit 2020 liczba inżynierów BIM w Europie rośnie o 5-10% w skali roku. Jest to niewystarczające tempo dla zaspokojenia potrzeb sektora budowlanego. Jak branża może sobie poradzić z tym wyzwaniem?

Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie technologii, które usprawnią i zwiększą efektywność pracy dla takiej specjalizacji jak inżynier BIM. Takie rezultaty może przynieść technologia, która połączy model cyfrowy z trwającą w rzeczywistości budową.

Wydaje się, że rynek zidentyfikował inteligentne kamery budowlane jako skuteczne rozwiązanie tego problemu. Dlatego wykorzystanie inteligentnych kamer budowlanych będzie dynamicznie wzrastać w najbliższych latach. Przedsiębiorstwa, które jako pierwsze zaadaptują tę technologię w swojej działalności zyskają dużą przewagę na rynku.

Reasumując inżynierzy BIM muszą opanować korzystanie z danych pozyskiwanych z wykorzystania inteligentnych kamer budowlanych. To narzędzie, które znacznie ułatwi i przyspieszy ich codzienną pracę.

Co to jest i na czym polega integracja BIM z inteligentnymi kamerami budowlanymi?

Integracja BIM z inteligentnymi kamerami budowlanymi polega na połączeniu danych z cyfrowego modelu z danymi pozyskanymi z inteligentnych kamer budowlanych.

Nowoczesne kamery wyposażone w wysokiej jakości oprogramowanie działające w cyfrowej chmurze, są aktualnie wykorzystywane do automatycznego zbierania danych dotyczących postępu prac budowlanych, jakości tych prac oraz szczegółowej dokumentacji realizacji całej inwestycji. Takie dane są automatycznie integrowane z cyfrowym modelem BIM, który jest używany do zarządzania projektem budowlanym.

Dzięki integracji modelu BIM np. z oprogramowaniem Evercam, inżynier BIM ma dostęp do aktualnych danych dotyczących postępu prac oraz jakości wykonanych robót, co pozwala na lepsze planowanie, kontrolę jakości oraz szybsze reagowanie na ewentualne problemy pojawiające się na budowie.

Jakie korzyści dla inżynierów daje połączenie inteligentnych kamer budowlanych z technologią BIM?

 • dokładne monitorowanie postępu prac i porównywanie ich z cyfrowym projektem BIM, co pozwala na szybkie wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości,
 • automatyzacja procesów: integracja obu systemów pozwala na automatyzację procesów związanych z zarządzaniem projektem budowlanym,
 • poprawa koordynacji i współpracy między różnymi działami zajmującymi się projektem budowlanym,
 • ulepszenie planowania i kontroli jakości, ponieważ integracja projektu z realizacją pozwala na przeprowadzanie rzetelnych i realistycznych analiz,
 • szczegółowa dokumentacja prac: inteligentne kamery budowlane mogą być używane do tworzenia dokumentacji prac budowlanych wideo sprzężonych z projektem,
 • generowanie powykonawczej dokumentacji projektowej,
 • certyfikacja środowiskowa i poprawa aspektów ochrony środowiska podczas budowy, poprzez większą kontrolę wszystkich procesów w trakcie realizacji.

Zwiększ konkurencyjność, korzyści dla całej firmy

Zmiana technologii pracy oraz wdrożenie integracji cyfrowych projektów BIM z inteligentnymi kamerami na placu budowy może pomóc w zwiększeniu zarobków przedsiębiorstwa poprzez:

 • usprawnienie pracy inżynierów BIM, co przekłada się na wyższe tempo realizacji projektu,
 • zwiększenie efektywności projektu, dzięki automatyzacji procesów i lepszemu zarządzaniu ryzykiem, co pozwala na oszczędności czasu i pieniędzy,
 • zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku, dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań i nowych technologii,
 • zwiększenie liczby projektów, dzięki większej efektywności realizowanych inwestycji,
 • zwiększenie zaufania klientów, dzięki jeszcze wyższej jakości projektów.

Czy integracja BIM z inteligentnymi kamerami budowlanymi może obniżyć całkowite koszty projektu budowlanego?

Oczywiście, głównymi korzyściami związanymi z obniżeniem kosztów budowy za pomocą integracji technologii BIM z inteligentnymi kamerami na placu budowy to:

 • oszczędności związane z lepszym planowaniem i koordynacją projektu,
 • oszczędności związane z lepszą kontrolą jakości projektu,
 • oszczędności związane z automatyzacją procesów,
 • oszczędności związane z lepszym zarządzaniem ryzykiem.

Takie oszczędności mogą różnić się w zależności od projektu, a także zależą od zaangażowania zespołu projektowego w stosowanie technologii BIM.

Jakim zagrożeniom w projekcie budowlanym zapobiega integracja inteligentnych kamer z modelem BIM?

Połączenie cyfrowego projektu BIM z danymi pochodzącymi z inteligentnych kamer pozwala na rozwiązanie wielu zagrożeń związanych z projektem budowlanym, takich jak:

 • niezgodność rzeczywistych danych z danymi w modelu BIM, co może prowadzić do błędów projektowych i problemów z certyfikacją budynku,
 • trudności w monitorowaniu i zarządzaniu zasobami, co może prowadzić do niepotrzebnych kosztów,
 • brak aktualnych informacji o postępie prac budowlanych, co może prowadzić do opóźnień,
 • brak dokumentacji fotograficznej i wizualnej, co utrudnia konserwację budynku i planowanie napraw,
 • niezgodność rzeczywistych danych z danymi w modelu BIM, co może prowadzić do błędów projektowych i problemów z certyfikacją budynku.

Podsumowanie

Integracja technologii BIM z inteligentnymi kamerami budowlanymi pozwala na lepszą kontrolę nad projektem, umożliwiając wykrycie i rozwiązanie problemów na wczesnym etapie budowy, co oszczędza czas i pieniądze. Dzięki automatycznemu tworzeniu raportów, inżynierowie BIM mogą szybko przeglądać i analizować dane z kamer budowlanych, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji i lepsze zarządzanie projektem.

Integracja ta również rozwiązuje problem związany z bezpieczeństwem na placu budowy, ponieważ kamery są w stanie rejestrować aktywność na placu budowy i wykrywać niebezpieczne sytuacje, co pozwala na szybszą reakcję i uniknięcie potencjalnych wypadków. Skontaktuj się z nami już dziś i dowiedz się więcej o zastosowaniu integracji BIM z kamerami budowlanymi w Twojej firmie.