Adrian Piekarski
Rosnące koszty budowy. Jak Evercam pomoże je ograniczyć?

Rosnące koszty budowy. Jak Evercam pomoże je ograniczyć?

Według opublikowanego wskaźnika kosztów budowy CBRE, koszty budowy wzrosły o 14,1% w 2022 r. Głównymi przyczynami były stale rosnące koszty pracy i materiałów budowlanych. Eksperci oczekują, że ogólna inflacja kosztów materiałów zacznie zwalniać, a do połowy 2023 r. powróci do normalnego poziomu. Jednak biorąc pod uwagę dużą liczbę projektów budowlanych, z których wiele często podlega ryzyku geopolitycznemu (takiemu jak cła i sankcje) – zakłada się, że ceny niektórych materiałów mogą nadal ulegać wahaniom i wpływać na całkowity koszt budowy. 

Rosnące ceny materiałów

Istnieje wiele czynników powodujących wzrost cen materiałów. Ceny rosną w wyniku sporów handlowych, przepisów dotyczących ochrony środowiska i zmieniających się preferencji konsumentów. Wiele projektów wymaga materiałów takich jak żelazo, drewno i stal, z których to wszystkie odnotowały ostatnio gwałtowny wzrost cen.

Cena ropy naftowej wzrosła o 49%, drewna o 29%, a żelaza i stali o 14% w ciągu zaledwie jednego roku. W rezultacie całkowity koszt projektów tylko z tego powodu wzrósł o ponad 5%. W czasie gdy niektóre firmy intensywnie pracują razem z wykonawcami nad tym, aby obniżyć koszty już na etapie planowania – ceny zmieniają się tak szybko, że po rozpoczęciu budowy kosztorysy okazują się nieaktualne.

Polski sektor budowlany prawdopodobnie czeka kolejna fala podwyżek cen materiałów. Obserwujemy, iż na rynkach międzynarodowych drożeją surowce wykorzystywane do produkcji materiałów budowlanych.

Przerwane łańcuchy dostaw

Najnowszy raport sporządzony przez Bibby Financial Services (BFS) wykazał, że 40% generalnych wykonawców w USA poszukiwało nowych dostawców materiałów, 25% pozyskało już nowych dostawców, a 24% renegocjowało umowy z obecnymi dostawcami. 46% wykonawców nie podjęło żadnych działań. To mniej niż połowa.

Wysokie koszty w Stanach Zjednoczonych odzwierciedlają wpływ znacznych zmian w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w przypadku budownictwa mieszkaniowego. Przy tego rodzaju zakłóceniach efekt fluktuacji ma swoje bezpośrednie odzwierciedlenie w kosztach budowy.

Inflacja

Branża budowlana stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z inflacją, która podnosi koszty materiałów budowlanych, opłaty za wynajem maszyn, koszty konsultacji i inne ceny usług. Rekordowy poziom inflacji, wzrost poziomu stóp procentowych i ogromna niepewność wynikająca z zawirowań za naszą wschodnią granicą mogą opóźnić zakończenie projektu, podnieść koszty budowy oraz obniżyć marże.

Niedobory siły roboczej

Według Business Insider branża budowlana w samych Stanach Zjednoczonych potrzebuje „oszałamiającej liczby 2,2 miliona nowych pracowników” w ciągu najbliższych trzech lat. Daje to 61 000 nowych pracowników miesięcznie, aby nadążyć za wymaganiami sektora budowlanego. I wygląda na to, że konkurencja o pracowników doprowadzi również do wzrostu cen.

Wpływ na aktualny niedobór rąk do pracy miała m.in. pandemia Covid-19. Według magazynu Contractor w USA ponad pięć milionów osób w wieku powyżej 55 lat opuściło rynek pracy podczas pandemii, a około 1,5 miliona z nich zdecydowało się przejść na wcześniejszą emeryturę.

Problemy z niedoborem siły roboczej ma również swoje odzwierciedlenie na rynku budowlanym w Polsce. Wojna na Ukrainie zwiększyła niedobór siły roboczej. Występuje on w branży budowlanej od kilku lat, a postpandemiczny boom ten problem wręcz w polskim budownictwie zaostrzył. 

Rozwiązanie = nowe technologie

Istnieje wiele sposobów walki z rosnącymi kosztami w branży budowlanej, a jednym z możliwych rozwiązań jest wdrożenie nowych technologii.

Chociaż niektóre innowacje technologiczne wymagają inwestycji czasu, szkoleń pracowników i pieniędzy – te koszty można w dłuższej perspektywie zrekompensować zwiększoną wydajnością oraz bezpieczeństwem.

Inteligentne kamery budowlane, a mniejsze koszty budowy

Jedną z inwestycji technologicznych, które generalni wykonawcy mogą wdrożyć na placach budowy są inteligentne kamery budowlane. To aktualnie najwygodniejsza i najbardziej przejrzysta forma zdalnego monitoringu placu budowy.

Menedżerowie projektów i wszyscy interesariusze mogą mieć lepszy wgląd w toczące się prace na placu budowy, co przekłada się na lepszą komunikację i współpracę w zespole. Umożliwia to szybsze podejmowanie decyzji, nawet bez konieczności odwiedzania placu budowy. 

Wraz z rozwojem technologii, do kamer budowlanych wprowadzane są specjalne narzędzia, takie jak integracja oprogramowania do modelowania informacji o budynku (BIM). Może usprawnić cały proces budowy, wspomóc prognozowanie kosztów i pomóc zespołom w dotrzymywaniu kluczowych terminów. 

Zdalny monitoring

Kierownicy projektów, inwestorzy i inni interesariusze mogą w dowolnym momencie zalogować się i przeglądać plac budowy zdalnie. W pełni zdalny podgląd budowy zmniejsza potrzebę podróżowania. W ogólnym rozrachunku poprawia to marże dla generalnych wykonawców, oszczędzając dużo czasu i pieniędzy wszystkim stronom.

Ponadto zdalny podgląd usprawnia logistykę. Dzięki aktualnym informacjom o postępie budowy, kierownicy projektów mogą zapewnić, że załogi są przygotowane na dostawy natychmiast po ich przybyciu na miejsce.

Lepsza logistyka

Kierownicy projektu, którzy mają dostęp do wizualnej dokumentacji projektu od samego początku do końca budowy, mogą ocenić, czy rozwija się on zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Umożliwia to dużą elastyczność. Kierownicy mogą zmienić podwykonawcom daty rozpoczęcia prac na różnych etapach budowy i z dużym wyprzedzeniem. Zanim projekt wejdzie w fazę opóźnień w stosunku do harmonogramu. 

Ograniczone kradzieże

Posiadanie inteligentnych kamer budowlanych na placu budowy odstrasza potencjalnych złodziei. Dodatkowo, w przypadku kradzieży materiał wideo z kamery staje się namacalnym dowodem, który należy przedstawić odpowiednim organom. Dzięki temu możliwe jest śledzenie skradzionych przedmiotów i zaoszczędzenie na kosztach podwójnych zakupów.

Podsumowanie

Kamery budowlane mogą pomóc Ci mieć oko na swój projekt i mieć pewność, że przebiega on w 100% zgodnie z planem, nawet jeśli nie jesteś na miejscu. Używając inteligentne kamery budowlane, możesz zaoszczędzić pieniądze, wykrywając błędy i problemy na wczesnym etapie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak kamery budowlane Evercam mogą pomóc przy rosnących kosztach budowy, zarezerwuj u nas prezentację systemu. Chętnie pokażemy Ci, jak nasza technologia może pomóc usprawnić Twoje projekty i obniżyć koszty budowy.