Adrian Piekarski
Zminimalizuj ryzyka realizacji projektu dzięki wykorzystaniu danych wizualnych

Zminimalizuj ryzyka realizacji projektu dzięki wykorzystaniu danych wizualnych

Projekty budowlane stają się coraz bardziej złożone, a terminy ich realizacji są stale skracane. Pomimo wielu środków ostrożności, które podejmuje się podczas planowania i realizacji projektu budowlanego, ryzyko realizacji zawsze będzie istniało. Istnieją zagrożenia, które mogą zagrozić harmonogramowi, budżetowi lub bezpieczeństwu pracowników. Chociaż niektóre ryzyka mogą być nieuniknione, ważne jest, aby je zrozumieć i umieć nimi zarządzać.

Dzięki monitorowaniu placu budowy z pomocą inteligentnych kamer budowlanych dzisiaj łatwo dostępne są dane wizualne, które można wykorzystać jako punkt odniesienia w celu ograniczenia ryzyka. Pojęcie ryzyka nieustannie wiąże się z wymaganiami branży ubezpieczycieli. Firmy ubezpieczeniowe coraz bardziej koncentrują się procesie i technologii budowy oraz na tym, jak przyjęte rozwiązania wpływają na ryzyko projektu i wysokość składek ubezpieczeniowych. Koszty ubezpieczenia od ryzyka zwykle wahają się od 1% do 4% całkowitych kosztów budowy w zależności od złożoności.

Ryzyka budowlane

Ryzyko przekroczenia kosztów

Oszacowanie ryzyka finansowego jest bardzo istotne. Wiele zawieranych umów o roboty budowlane jest elastycznych pod względem opcji płatności. Innymi słowy, całkowity koszt projektu zależy bezpośrednio od efektów budowy. Istnieje możliwość, że właściciel projektu straci pieniądze, jeśli firma budowlana nie wywiąże się z zawartej umowy. Dlatego analiza ryzyka kosztowego jest procedurą obowiązkową przy realizacji złożonych projektów.

Błędy podwykonawców

Projekty budowlane obejmują wiele etapów i uzgodnień ze specjalistami różnych branż. Podwykonawcy o różnych specjalizacjach mają zatem kluczowe znaczenie dla ostatecznego powodzenia projektu. Z niektórymi podwykonawcami współpracujemy po raz pierwszy i w rezultacie mogą nie być godni zaufania – dodatkowo mogą zrezygnować z projektu lub błędnie go wykonać, obniżając ostateczną jakość budynku. W rezultacie to generalny wykonawca zostanie obciążony za straty spowodowane opóźnieniami i nienależytym wykonawstwem.

Zmiany podczas realizacji

Jednym z zagrożeń, na jakie często natyka się generalny wykonawca, są zmiany dokonywane podczas realizacji projektu. Często przybierają one formę pisemnego dokumentu, który służy formalnemu potwierdzeniu wprowadzania zmian w zakresie prac lub warunków umowy. Zmiany są wprowadzane, gdy inwestor prosi o zmianę pierwotnych planów i specyfikacji lub gdy pojawiają się nieprzewidziane okoliczności wymagające zmiany zakresu robót budowlanych.

Takie zmiany podczas budowy mogą potencjalnie zwiększyć ostateczne koszty projektu, przesunąć terminy, spowodować przerwanie pracy, a nawet doprowadzić do niedokończenia projektu w zakładanym czasie.

Ryzyka związane z klęskami żywiołowymi

Z pracami budowlanymi nieustannie wiąże się grupa zagrożeń środowiskowych – od powodzi po trzęsienia ziemi. Zespoły projektowe muszą dokładnie zaplanować cały proces, aby większość zadań została wykonana w dogodnych warunkach – ale nawet pomimo tego klęski żywiołowe mogą nieuchronnie wstrzymać postęp robót budowlanych.

Przygotowanie skutecznej strategii zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi pomaga zapewnić bezpieczeństwo realizacji projektów. Dlatego tak ważne dla generalnych wykonawców jest wykupienie odpowiedniej polisy dla projektów. Jednym z kluczowych sposobów łagodzenia i ograniczenia ryzyka, a nawet obniżenia składek ubezpieczeniowych, jest zastosowanie nowoczesnej technologii i dokumentacji cyfrowej w przepływie informacji oraz wykonawstwie prac budowlanych.

Wpływ technologii (dane wizualne) na obniżenie składek ubezpieczeniowych

Pełna dokumentacja zdarzeń

Technologia nie tylko pomaga tworzyć dokładniejszą dokumentację wypadków i incydentów na budowie, ale może również wspierać wyznaczanie trendów i analizę tych danych, jeśli są one rejestrowane w spójny i ustrukturyzowany sposób.

Dane wizualne pochodzące z inteligentnych kamer budowlanych mogą być wykorzystane w przypadkach, w których inwestor próbowałby udowodnić zaniedbania, a generalny wykonawca im zaprzecza. W takim przypadku nagrania wideo całego procesu budowy są bezspornymi dowodami.

Lepsza komunikacja

System Evercam łączy pracowników biurowych i terenowych. Dzięki kamerom budowlanym, które mają odpowiednie integracje oprogramowania, współpraca zespołowa i wymiana informacji stają się łatwiejsze, a także gwarantują, że ewentualne zmiany i problemy z koordynacją zadań są znacznie mniej prawdopodobne.

Ogólnie rzecz biorąc, wybór odpowiedniego systemu do wizualnego zarządzania budową może obniżyć koszty projektu i zagwarantować pomyślne zakończenie projektu. Jeśli GC generalny wykonawca spóźnia się z istotną datą ukończenia projektu, inwestor może pociągnąć go do odpowiedzialności, mając w zanadrzu dane wizualne, do których można łatwo się odnieść.

Koszt odszkodowań umownych różni się w zależności od projektu ze względu na złożoność każdego projektu i może kosztować setki tysięcy złotych dziennie. Dlatego kluczowe jest skonfigurowanie wszystkich możliwych narzędzi technologicznych tak, aby łatwo porównać zamierzony harmonogram prac z rzeczywistym postępem projektu.

Ochrona pracowników

Pracownicy budowlani nadal doświadczają wysokiego wskaźnika urazów i wypadków pomimo wciąż ulepszanego sprzętu, procedur bezpieczeństwa, technologii i szkoleń. Jeśli chodzi o urazy spowodowane nieprzestrzeganiem wymagań BHP – kamery budowlane oferują natychmiastowe dowody wideo.

Dopóki odpowiednie władze są w stanie zareagować i zareagować na czas, można uniknąć wypadków śmiertelnych. Bezpieczeństwo na placu budowy może stać się kulturą pracy wyłącznie dzięki kamerom. Kiedy pracownicy są obserwowani, są bardziej skłonni do stosowania zabezpieczeń. 

Ryzyka w budownictwie
Ryzyka w budownictwie fot. pexels.com

Odpowiednie rodzaje ubezpieczeń

Ogólna odpowiedzialność

To rodzaj ubezpieczenia, które pomaga chronić firmy przed potencjalnymi procesami sądowymi, które mogą wynikać z wypadków lub zarzutów zaniedbania dotyczącego własności klienta. Jest to ważny rodzaj ubezpieczenia dla firm i organizacji, ponieważ może pomóc chronić się przed skutkami finansowymi nieoczekiwanych kosztów prawnych. 

Ubezpieczenie ryzyka budowlanego

Ubezpieczenie to obejmuje straty majątkowe, które mogą wystąpić podczas budowy nowego budynku. Takie ubezpieczenie może zapewnić pokrycie szerokiego zakresu potencjalnych zagrożeń: w tym pożaru, szkód spowodowanych przez wodę, zwykłego zużycia oraz szkód wynikających z wadliwego projektu, planowania, wykonawstwa i materiałów budowlanych. 

Ubezpieczenie środowiskowe

Ubezpieczenie środowiskowe to rodzaj ubezpieczenia, który zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń środowiskowego. Ten rodzaj ubezpieczenia może chronić przed stratami wynikającymi z usuwania niebezpiecznych odpadów lub postępowania z materiałami, które powodują zanieczyszczenie środowiska. Ubezpieczenie środowiskowe może pomóc w pokryciu kosztów związanych z ewentualnym oczyszczaniem i rekultywacje. Pomaga także w rekompensacie wszelkich opłat prawnych lub szkód, które mogą zostać poniesione w wyniku takiego zdarzenia. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej

Taka polisa pomaga osobom fizycznym i organizacjom chronić się przed oskarżeniami o błędy, pominięcia lub zaniedbania, które mogą zaszkodzić ich reputacji lub działalności. Ubezpieczenie to może zapewnić pokrycie kosztów prawnych i szkód, które mogą powstać w wyniku takich zarzutów. 

Podsumowanie – Ryzyka budowlane? Pora zminimalizować.

Ryzyko to rzeczywistość każdego projektu budowlanego, ale to nie znaczy, że musi być przeszkodą na drodze do sukcesu. Dzięki zrozumieniu ryzyka budowlanego i proaktywnemu zarządzaniu nim, można zabezpieczyć projekty przed potencjalnymi zagrożeniami i utrzymać je na dobrej drodze do sukcesu.

Chociaż żadne rozwiązanie nie jest w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z projektem budowlanym, w przypadku większości generalnyhch wykonawców raportowanie cyfrowe pomaga zapobiegać sporom sądowym znacznie lepiej niż tradycyjne metody raportowania. Oprócz ograniczania ryzyka, inteligentne kamery budowlane oszczędzają czas i pieniądze, dając wszystkim zainteresowanym stronom bardzo dokładny wgląd w codzienne postępy i produktywność na placu budowy.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o wpływie, jaki możemy wywrzeć na Twoją firmę. Obserwuj nasz profil na LinkedIn.