Adrian Piekarski
Spory budowlane. Główne przyczyny i sposoby ich eliminacji

Spory budowlane. Główne przyczyny i sposoby ich eliminacji

Branża budowlana zapewnia milionom ludzi miejsca pracy, przyczynia się do rozwoju infrastruktury i dosłownie buduje naszą przyszłość. Jednocześnie jest to branża, w której dochodzi do największej liczby sporów, powodujących opóźnienia projektów i ogromne straty finansowe dla wszystkich stron. Dochodzimy więc do pytania, spory budowlane – jakie są ich najczęstsze przyczyny i jak je ograniczyć?

Z roku na rok zmienia się średnia wartość oraz długość ich rozstrzygania. Zgodnie z ustaleniami raportu Arcadis , globalnej firmy projektowej i konsultingowej, chociaż długość i wartość sporów zmniejszyła się w latach 2019-2020, ogólna liczba sporów budowlanych wzrosła.

Stało się tak ze względu na wzrost roszczeń związanych z opóźnieniami, zakłóceniami i eskalacją kosztów projektów spowodowanych pandemią COVID-19. Chociaż istnieje wiele powodów, większość z nich jest związana z niewystarczającym planowaniem i zobowiązaniami umownymi. W tym artykule przyjrzymy się głównym przyczynom sporów i sposobom ich unikania.

Nieprawidłowy lub niekompletny projekt

W raporcie sporządzonym przez międzynarodową firmę konsultingową CRUX stwierdzono, że na całym świecie główną przyczyną roszczeń jest zmiana zakresu projektu w trakcie jego realizacji.

Powszechnie używanym terminem jest „scope creep” (po polsku “zakres pełzający”). Dotyczy to dużych przedsięwzięć budowlanych, gdzie braki projektowe są główną praprzyczyną roszczeń i sporów. Braki są dużym problemem dla inwestorów, projektantów i wszystkich stron projektu. Skutkiem jest niespełniająca norm konstrukcja lub dodatkowa praca ze strony wykonawców, co prowadzi do procesów sądowych.

Jak uniknąć sporów budowlanych?
źrodło: pexels.com

Dlaczego te braki pojawiają się nawet w renomowanych i ekskluzywnych projektach? Problemy projektowe są bardziej prawdopodobne ze względu na napięte terminy narzucone stronom trzecim zaangażowanym w projektowanie. Efektem jest często spóźniony lub niekompletny projekt oraz kolizje związane z realizacją projektu spowodowane problemem komunikacji pomiędzy stronami.

Porady ekspertów, jak uniknąć tego rodzaju sporów, mogą wydawać się dziwne w naszej epoce. Receptą okazuje się spowolnienie pracy ludzi i automatyzacja fazy planowania projektu, aby wcześnie identyfikować i rozwiązywać ewentualne problemy. Należy zawsze pamiętać, że każdy projekt jest wyjątkowy. Wszystkie przedsięwzięcia różnią się pod względem ryzyka, wymagań inwestora oraz kombinacji finansowania, siły roboczej oraz warunków pracy.

Spory budowlane? Z pomocą Evercam!
Unikaj sporów budowlanych
źrodło: pexels.com

Bardziej szczegółowe planowanie projektów na wczesnych etapach ich cyklu życia będzie korzystne, tylko wtedy gdy zapewnimy, że wszystkie strony będą równie zaangażowane. W ten sposób budujemy u uczestników świadomość swoich ról, obowiązków i ryzyka, które ponoszą.

Jak wdrożyć takie założenia w życie? Z pomocą przychodzą nowe technologie. Włączenie dokumentacji fotograficznej na wczesnym etapie w celu uchwycenia istniejących warunków, a następnie cotygodniowe lub dwutygodniowe monitorowanie postępów również zaowocuje mniejszą liczbą sporów i umożliwi szybsze wykrywanie i rozwiązywanie problemów. Gdy masz możliwość weryfikacji placu budowy z łatwo dostępnej platformy internetowej, cały zespół projektowy może znacznie przyspieszyć rozwiązanie wszelkich zmian.

Nieodpowiednie zarządzanie umowami

Spory budowlane są również często powodowane sytuacją gwykonawca lub podwykonawca nie rozumie i nie przestrzega swoich zobowiązań umownych. Jasne zrozumienie dokumentów kontraktowych jest koniecznością dla wszystkich stron zaangażowanych w projekt, jeśli chcemy uniknąć kosztownych opóźnień, które powodują spory budowlane.

W przypadku projektów o dużej złożoności zaangażowanych jest wiele stron. Wówczas realizacja projektów na czas w ramach określonego budżetu zależy od dobrze zorganizowanego zarządzania, współpracy i komunikacji między stronami w całym łańcuchu dostaw. Regularna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla pewności, że wszyscy dobrze interpretują swoje obowiązki wynikające z umowy.

Skuteczna prewencja dzięki inteligentnym kamerom budowlanym
źrodło: pexels.com

Rozwiązanie na spory budowlane? Wykorzystaj nowe technologie!

Jakie konflikty są typowe dla kontraktów budowlanych? Szczegółowa umowa o roboty budowlane, przedstawiająca wyniki negocjacji między kilkoma zainteresowanymi stronami danego projektu, może zawierać  nawet do dziesięciu dokumentów, z których wszystkie określają zasady i obowiązki oraz definiują ryzyka dotyczące różnych aspektów projektu. To mogą być np. umowa o roboty budowlane, zakres prac, harmonogram budowy, warunki ogólne itp.

Wszystkie te dokumenty są poparte dodatkowymi raportami, zapisami, rachunkami, rysunkami itp. Doskonałym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych umów i umów, aktualizowania harmonogramów i informowania wszystkich interesariuszy jest dokumentacja fotograficzna, która zmienia sytuację z szarej na czarno-białą. Bez pola do interpretacji. Wykorzystanie dokumentacji wideo dzięki inteligentnym kamerom budowlanym ułatwia przejrzystą komunikację wymaganą do uniknięcia problemów i sporów, zanim się pojawią.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami, aby zobaczyć, jak doskonale na placu budowy sprawdzają się inteligentne kamery budowlane lub bezpośrednio skontaktuj się z nami teraz, aby dowiedzieć się więcej o naszym oprogramowaniu Evercam!