Adrian Piekarski
Opóźnienia w budownictwie. Wpływ technologii Evercam w obszarze ograniczenia opóźnień projektów budowlanych

Opóźnienia w budownictwie. Wpływ technologii Evercam w obszarze ograniczenia opóźnień projektów budowlanych

Opóźnienia projektów budowlanych to powszechny problem, który w rezultacie może mieć katastrofalne skutki dla powodzenia całej inwestycji. Czasami opóźnienia są spowodowane przez podwykonawców, np. przez złe planowanie i zarządzanie na placu budowy, niewystarczające zasoby lub opóźnienia w dostawie materiałów. Nierzadko opóźnienia w budownictwie wynikają z czynników niezależnych jak np. niedostateczne warunki pogodowe. 

Jedno jest pewne – opóźnienia mogą mieć poważny wpływ na wynik finansowy projektu. Mogą zmniejszyć roczne przychody generalnego wykonawcy, a nawet zagrozić jego reputacji i wiarygodności w zakresie skutecznej realizacji projektu – co w konsekwencji może doprowadzić do utraty zaufanych klientów. W najgorszym przypadku, firma może zostać obciążona tzw. karami umownymi. W Wielkiej Brytanii opóźnienia w projektach mają aż 15% wpływ na całą wartość projektu, przy czym straty w skali globalnej budownictwa szacuje się na 1,58 biliona euro. 

Uniknięcie potencjalnych opóźnień w procesie budowlanym zaczyna się od rozpoznania ich najczęstszych przyczyn i pracy nad usunięciem lub złagodzeniem efektów tych zagrożeń. Przyjrzyjmy się temu tematowi z bliska.

Niewłaściwe planowanie i złe zarządzanie budową

Planowanie jest jednym z tych procesów, które mają kluczowy wpływ na ostateczny wynik bardzo wielu różnych aspektów w projekcie budowlanym. Jednocześnie w projekt zaangażowani są fachowcy z wielu branż, dlatego Project Manager musi dążyć do tego, aby każdy ich aspekt i wskazówka została uwzględniona już podczas procesu planowania – co zoptymalizuje pracę i zmaksymalizuje wyniki w kolejnym etapie, już na placu budowy. 

Kierownicy budowy muszą przeanalizować wszystkie fazy realizacji inwestycji i upewnić się, że wszyscy fachowcy pracują w dobrze skomunikowanym zespole, a informacje, dane oraz zasoby są łatwo dostępne wszystkim członkom procesu przygotowania do inwestycji. 

Wstrzymanie prac przez inwestora

Inwestor wydaje polecenie wstrzymania prac z przyczyn niezależnych od wykonawcy – takie polecenie może być spowodowane np. planowaną zmianą projektu przez inwestora. W niektórych przypadkach inwestorzy mogą wydać wykonawcy polecenie wstrzymania prac z powodu winy wykonawcy, np. złej jakości robót lub niedotrzymania warunków i uzgodnień projektowych albo wymaganych pozwoleń na budowę.

W takich przypadkach wykonawca nie może domagać się przedłużenia terminu, chyba że może przedstawić dowody na to, że inwestor niesłusznie przerwał pracę i że generalny wykonawca dotrzymał wszystkich warunków umowy. We wszystkich tych przypadkach przed obiema stronami długie spory sądowe, które będą wymagały przedstawienia dokładnej i skrupulatnej dokumentacji budowy.

źródło zdjęcia: pexels.com

Opóźnienia w dostawach materiałów

Jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do opóźnień w projektach budowlanych na całym świecie są niedobory i opóźnienia w dostawach materiałów. Złe szacunki zapotrzebowania skutkują niedoborem materiałów, a czasem nawet nadpodażą pewnych towarów – co również odbija się na ostatecznym wyniku finansowym inwestycji.

Generalni wykonawcy często są zmuszeni do szukania alternatywnych łańcuchów dostaw i importowania materiałów od nieznanych dostawców z innych krajów. Takie rozwiązanie często ma negatywne odbicie w jakości materiałów, które często mają większą tolerancję błędu. Brak ciągłości dostaw utrudnia postęp budowy, a ewentualna zmiana kolejności robót może spowodować efekt domina, skutkujący kaskadą kolejnych opóźnień i kosztów. 

Awaria sprzętu

Rosnąca presja finansowa oraz tempa budowy wymusza na generalnych wykonawcach coraz większą automatyzację i stosowanie nowych technologii w zarządzaniu projektem budowlanym. W celu szybszego zakończenia prac budowlanych wybiera się mocno zinformatyzowany i  nowoczesny sprzęt budowlany.

Wzrost wykorzystania takich rozwiązań w różnych procesach budowlanych spowodował również wzrost znaczenia odpowiedniego planowania konserwacji maszyn. Sprzęt musi na siebie zarabiać, a nowoczesny wykonawca nie może pozwolić sobie na nieefektywne wykorzystanie posiadanej floty maszyn. Nieoptymalne zarządzanie sprzętem budowlanym bezpośrednio wpływa na postęp projektu i skutkuje opóźnieniami w budowie. 

źródło zdjęcia: pexels.com

Nieprawidłowy cashflow i opóźnione płatności

Złe zarządzanie przepływami pieniężnymi, niewystarczające zasoby finansowe i niestabilność rynku finansowego mogą mieć wpływ na łańcuch płatności i dostaw materiałów, co ma bezpośrednie przełożenie na realizację projektu budowlanego. Dobrze zaplanowane i na bieżąco zarządzane przepływy pieniężne są ważne, aby umożliwić pomyślną realizację projektu.

Wpływ technologii Evercam w obszarze ograniczenia opóźnień

Te i wiele innych przyczyn opóźnień budowlanych wskazuje na potrzebę wykluczania tych zagrożeń, tam gdzie tylko to możliwe. W rezultacie, każda firma budowlana powinna szukać sposobów na wdrożenie nowych technologii na swoich budowach, aby zaoszczędzić czas i pieniądze oraz być jeszcze skuteczniejszym pod każdym względem swojej działalności. Aktualnie, inteligentne kamery budowlane to narzędzie, które w najlepszy sposób zapewniają ogólną widoczność całego placu budowy. 

Przyczyna opóźnieniaUdział w kosztach spowodowanych opóźnieniemCzy Evercam może ograniczyć ryzyko tego opóźnienia?
Niewłaściwe planowanie / błędny harmonogram39.30%NIE
Zła komunikacja / opóźnione informacje34.49%TAK
Zmiany w projekcie podczas realizacji9.60%NIE
Brak materiałów / Niedobór siły roboczej4.60%TAK
Dostępność placu budowy3.30%NIE
Produktywność3.30%NIE
Czynniki pogodowe2.60%NIE
Ograniczenia placu budowy1.30%TAK
Cashflow1.60%NIE
Sumaryczny wpływ Evercam na udział w kosztach spowodowanych opóźnieniem40.3%

Jak inteligentne kamery budowlane mogą wpływać na opóźnienia w budownictwie. Opracowanie: Evercam

Powyższa tabela przedstawia wpływ inteligentnych kamer budowlanych na opóźnienia w budownictwie. Przy stratach szacowanych na 1,58 biliona euro z powodu opóźnień, kamery budowlane mogą mieć wpływ nawet na 40,3% przyczyn potencjalnych opóźnień. Tego rodzaju przyczyny opóźnień kosztują całą branżę 669 miliardów euro rocznie. 

Zamiast spędzać czas na podróże i przemieszczanie się między poszczególnymi budowami, kierownicy projektów mogą być na bieżąco i w pełni zdalnie informowani o tym, co dzieje na placu budowy. To wszystko dzięki dostępowi w czasie rzeczywistym do  podglądu na żywo z kamer i zdjęć z budowy w wysokiej rozdzielczości.

Podsumowanie – opóźnienia w budownictwie

Inteligentne kamery budowlane to najwygodniejszy sposób, aby zobaczyć, co się dzieje, bez konieczności osobistego odwiedzenia placu budowy. To potężne narzędzie, które ułatwia komunikację i umożliwia aktualizacje postępów, przyspiesza rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji, co z kolei może pomóc odzyskać utracony czas przez inne opóźnienia. 

Evercam zapewnia całodobowy podgląd budowy oraz archiwum nagrań realizacji od samego początku do końca. Materiał filmowy można porównać z dokumentacją BIM oraz harmonogramem projektu, dając współpracownikom możliwość oceny, jaka część prac została już wykonana, a co jeszcze pozostaje do zrobienia. Takie orównanie pomaga zespołom projektowy być na bieżąco ze statusem projektu i badać przyczyny opóźnień lub sporów oraz znajdować ewentualne rozwiązania. 

Technologia inteligentnych kamer budowlanych nie tylko zmienia sposób, w jaki zespoły projektowe znajdują i rozwiązują problemy na placach budowy — zmienia sposób, w jaki wizualizujemy i komunikujemy postęp prac na żywo i retrospektywnie. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak inteligentne kamery budowlane mogą usprawnić zarządzanie projektami? Skontaktuj się z nami już dziś